Desi झवाड्या सुहाली ची कथा.

Desi झवाड्या सुहाली ची कथा.

मित्रानो हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी नोकरी निमित्त मुंबई ला गेलो होतो मी ज्या ठिकाणी राहत होतो त्याच्या बाजूलाच एक नव विवाहित जोडपे राहत होते साधारण १-२ वर्ष झाली असतील त्यांच्या लग्नाला दोघे पण सुशिक्षित आणि नोकरी करणारे होते
त्यातील जी विवाहित महिला जिच नाव सुहाली ती दिसायला जरा जास्तच मादक होती. सुहाली ची फिगर थोडी बस्टी होती पण तिचे स्तन आणि नितंब खूप भरदार होते साधारण ३६-३२-३६ ची फिगर असावी तिची.
तिचे ते भरलेले शरीर मोठ्या आंब्यासारखे स्तन गोल गरगरीत मोठे नितम्म्ब्ब मला तिच्याकडे जास्तच आकर्षित करायचे चालताना तिच्या ठुमकणाऱ्या नितम्ब्बांकडे पाहताना माझा बाबुराव चड्डी मधेच कडक व्हायचा.
सुहाली ची नजर पण भिर भिरती होती. बघताना ती कोणाकडे हि मादक नजरेने पाहत असे. माझ्याकडे पण तिने असेच २-३ वेळा पहिले तेव्हाच मला वाटल कि हि दिसते तेव्हढी सभ्य नाही. मी पण तिच्या नजरेला नजर देऊन तिला पटवण्याचा प्रयत्न करू लागलो पण तिला पटवणे एव्हडे सोपे नव्हते. म्हणून ती ज्या बस ने जायची त्याच बस ने मी पण प्रवास करू लागलो
एकदा बस मस्त खचाखच भरलेली होती त्या गर्दीत मी बरोबर तिच्या मागे उभा राहिलो. बस मध्ये एव्हढी गर्दी होती कि हलायला पण जागा नव्हती त्या गर्दीत तिचे नितम्म्ब्ब मस्त माझ्या बाबुराव ला घासत होते सुरवातीला मला थोडी भीती वाटली म्हणून मी थोडा मागे झालो पण थोड्या वेळाने सुहाली च मागे येउन तिचे नितंब माझ्या बाबुराव ला घासत होती. कदाचित तिला माझ्या बाबुराव चा कडक पण जाणवला होता
मी पण मग जरा नॉर्मल झालो जसा चान्स मिळेल तसा मी माझ्या हाताने तिचे नितंब दाबू लागलो आह्ह काय नरम आणि गोल गरगरीत होते तिचे नितंब. ती पण एकदम नॉर्मल होती जस काही घडलच नाही ती पण छान एन्जोय करत होती नंतर मी तिच्या कंबरेत हात घालून तिच्या पोटावरून हात फिरवू लागलो पंजाबी ड्रेस घातला असल्यामुळे तिने तिच्या ओढणी ने तिचे स्तन झाकले होते. मी पोटावरून हळू हळू हात वर सरकवत तिचा उजवा स्तन हळूच दाबला तिला एकदम धक्का बसला वर ओढणी असल्यामुळे आजूबाजूला कोणाला काहीच समजले नाही. जसा मी स्तन दाबला तिने हळूच एक उसासा सोडला आणि तिच्या तोंडून नकळत आह्ह असे शब्द उच्चारले गेले.कंबर माझ्या कडे करून ती तिचे नितंब माझ्या बाबुराव ला घासत होती जणू काही नकळत सांगत होती कि मार माझी गांड मागून पण खूप गर्दी असल्याने मी स्वतावर कंट्रोल ठेवला पुढच्या stop ला आम्ही दोघे पण उतरलो. उतरल्यावर ती माझ्या कडे पाहू लागली मला दोषी असल्या सारखे वाटले मी sorry बोललो आणि तिथून निघून गेलो
पण मला माहित होत कि तिला पण हेच हव होत आणि तिने ते एन्जोय करून दाखवलं पण होत
मी शेजारीच राहत असल्याने हळू हळू मी तिच्याशी जवळीक साधून तिच्याशी मैत्री वाढवू लागलो
तिच्याशी बोलताना तिचे डोळ्यात डोळे घालून बघणे, बोलताना गालातल्या गालात हसणे, मला आवडू लागले. मी मनाशी निश्चय केला कि हिला पटवून झवायची. मी संधी शोधत होतो. आणि ती संधी एक दिवस मला आयती चालून आली.
एक दिवस रविवारी तिने मला तिच्या घरी बोलावलं. मला थोडा आनंदच झाला कारण घरी कधी कधी ती टाईट लेन्गीज किवा कॅप्री मध्ये असायची त्यामुळे तिच्या मांड्या आणि नितम्बाचा आकार बघायला मिळणार होता. तो पण एकदम जवळून. मी घरी गेलो आणि अवाकच झालो. कारण त्यांच्या घरी ती एकटीच होती. मी घरी गेल्यावर ती माझ्याकडे एकदम मादक नजरेने पाहू म्हटली “त्या दिवशी बस मध्ये जे केलस ते परत करशील का?” मला काय समजायचं आहे ते मी समजलो. मला पण हेच हव होत
सुहाली टाईट सलवार कमीज मध्ये होती अंगावर ओढणी नव्हती त्यामुळे तिच्या स्तनांची गोलाई छान दिसत होती. आजूबाजूला कोणी नाही हे पाहिल्यावर सरळ सुहाली ला माझ्या मिठीत घेतली आणि वेड्या सारखी चुंबने घेऊ लागलो ओठावर गालावर मानेवर कानावर जिथे मिळेल तिथे चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. सुहाली पण हळू हळू गरम होऊन सुस्कारे सोडू लागली. तिच्या गालावर पावडर चा छान सुगंध येत होता. हळू हळू मी तिच्या ड्रेस वरून तिची दोन्ही स्तने कुस्करु लागलो
तिच्या नकळत तिच्या ड्रेस ची चैन खाली ओढून तिचा ड्रेस पाठीमागून पूर्ण काढला. तिच्या गोऱ्या खांद्यावर मी नकळत चुंबने घेऊ लागलो सुहाली निमुटपणे सहन करत होती बहुधा तिला पण हेच हवे होते.
ती निमुटपणे सगळ सहन करत होती. मी मात्र तिच्या सर्वांगावर चुंबनांचा वर्षाव करत होतो गाल ओठ मान खांदे जिथे मिळेल तिथे वेड्यासारखा चुंबन घेत होतो. सुहाली आता चांगलीच गरम होऊ लागली. तिने देखील माझ्या चुम्बनांना प्रतिसाद द्यायला सुरवात केली मी जेव्हा तिचे ओठ चोखायला सुरवात केली ती देखील माझ्या ओठांना चोखु लागली. जिभेला जीभ लावू लागलो आम्ही तिच्या जिभेच्या स्पर्शाने माझ्या अंगातून शहारे येऊ लागले तिच्या जिभेची चव गोड वाटू लागली मी तिची संपूर्ण जीभ माझ्या तोंडात घेऊन चोखु लागलो. सुहाली ने पण मोठ्या आनंदाने तिची जीभ माझी तोंडात दिली. चुंबन घेत घेताच मी सुहाली च्या ब्रा चा हुक मागून काढला.
“म्म्म्म्म्म काय रे निलेश किती घाई, बेड रूम मध्ये चाल ना” सुहाली एकदम लाडिक स्वरात दाताखाली ओठ चावून आणि डोळा मारून म्हणाली. मी पण एकदम खुश झालो. सुहाली ला उचलून मी बेड रूम कडे जाऊ लागलो. सुहाली दोन्ही हात माझ्या गळ्यात अडकवून माझ्याकडे एकटक बघत होती. तिचे ते अर्ध नग्न रूप पाहून मी पण उत्तेजित होत होतो. बेड रूम मध्ये गेल्यावर मी डोअर लॉक केला आणि सुहाली ला बेड वर झोपवली. ती आता तिचे नग्न स्तन तिच्या दोन्ही हातानी लपवण्याचा प्रयत्न करीत होती. परंतु स्तन खूप मोठे असल्यानी फक्त स्तनांची बोंडे च लपवणे तिला शक्य झाले यावर मी सुहाली ला बोललो, ” कशाला त्या बिच्यार्याना लपवतेस.” मी तिच्या जवळ गेलो आणि सरळ तिचा हात बाजूला करून एक स्तन दोन हातानी धरला हळुवार पाने त्याला दाबू लागलो. “बाप रे खूप मोठा आंबा आहे हा. खूप रसाळ दिसतोय.” अस बोलून मी माझे ओठ सरळ तिच्या निप्पल्स कडे नेउन हळुवार पाने चोखु लागलो. मधेच तिच्या निप्पल्स वरून जीभ फिरवू लागलो. सुहाली आता जास्तच गरम होऊ लागली. “आआह्ह्ह्ह स्स्स म्म्म्म्म आअह्ह्ह आआअह्ह ” अस म्हणत सुहाली उसासे सोडू लागली. मी हळुवार पणे दोन्ही स्तन आळी पाळीने चोखु लागलो. आआअह्ह्ह हा काय स्तन होते ते एकदम नरम आणि निप्पल्स ची चव आअह्ह्ह हा हा हा. हळू हळू मी खाली सरकू लागलो. सुहाली च्या गोर्या गुळगुळीत पोटावर चुंबने घेऊ लागलो, सुहाली च्या बेंबी मध्ये जीभ घालून मी तिची बेंबी चाटु लागलो. “आsss आ आअह्ह आह्ह्ह्ह नको ना स्स्स्स्स्स खूप गुदगुल्या होत आहेत.” सुहाली माझ डोक धरून बोलली.

आता मी सरळ सुहाली ची सलवार खाली खेचली तिची काळ्या रंगाची छोटी चड्डी पाहून मी आणखी उत्तेजित झालो कारण फक्त पुच्ची झाकेल एव्हढी छोटी चड्डी होती. मी खाली सरकत तिच्या गोर्या गोर्या मांड्याना चाटु लागलो .
सुहाली पण माझ डोक धरून तिच्या मांड्या मध्ये दाबत होती. माझ्या प्रत्येक ओठांच्या स्पर्शाने सुहाली उसासे सोडत होती तिच्या तोंडातून आअह्ह्ह उम्म्म्म स्स्स आअह्ह्ह असे सुस्कारे सुटत होते.
मांड्यावर किस्स करून झाल्यावर मी सुहाली ला पळती केली आणि पोटावर झोपवली. तिचे मोठे गोल गरगरीत नितंब पाहून मी त्यांच्यकडे वळलो. तिच्या गोल गरगरीत नितम्बना हळुवार पणे दाबू लागलो ओठाने गाळणे हनुवटीने घासू लागलो. आणि बघता बघता तिची ती छोटी काळी चड्डी मी काढली. सुहाली आता पूर्ण पणे नग्न होती माझ्या समोर. मी पण माझे सगळे कपडे काढून तिच्या समोर नग्न झालो. माझा ६.५” चा दांडा एकदम ताठ झाला होता सुहाली ला नग्न पाहून. मी सरळ तिच्या बोच्यात तोंड घालून तिची पुच्ची चाटु लागलो. दोन्ही हातानी तिच्या पाठीवर नितंबावर स्पर्श करत मी तिच्या ट्रिम केलेल्या पुच्ची ला जिभेने चाटु लागलो
सुहाली मात्र आअह्ह्ह उम्म्म्म स्स्स आअह्ह्ह

सुहाली च्या पुच्ची चा गुलाबी दाणा जेव्हा मी चाटला तेव्हा सुहाली एकदम अंग जड करून आआह्ह्ह स्स्स्स्स्स म्म्म्म्म आअम्म्म्म आह्ह्ह करू लागली. मला आणखी मज येत होती. मी सुहाली च्या पुच्चीत माझी जीभ फिरवू लागलो तिची योनी आता पाझरू लागली होती. ती गोड चव घेऊन मी पुन्हा सुहाली च्या तोंडात तोंड घातले.
आता सुहाली ने माझे लिंग हातात घेतले. हळुवार पणे ती त्याला कुरवाळू लागली. तिच्या त्या नाजूक स्पर्शाने लिंगाची ताठरता अजून वाढू लागली. सुहाली ने हळूच तिचे ओठ लिंगाच्या मुखावर ठेवले. हळुवार पणे ती त्याला मागे पुढे करू लागली

लिंगाच्या सुपड्यावर ती ओठाने स्पर्श करू लागली मधेच जिभेने चाटू लागली. मधेच पूर्ण लिंग तोंडात घेऊन चोखु लागली तिच्या स्पर्शाने माझी लिंगाची ताठरता आणखी वाढू लागली. नकळत पणे मी तिच्या तोंडात झवू लागलो. मी स्वर्गीय सुखाचा अनुभव घेत होतो. समोर आरसा होता त्यात सुहाली ला मागून नग्न पाहून मी अजून उत्तेजित होत होतो. शेवटी मी बेड वर झोपलो तिच्या जवळ कंडोम होता तो तिने माझ्या लिंगावर चढवला. आणि सरळ येउन माझ्या लवड्यावर बसली. जेव्हा लंड पुच्ची मध्ये शिरला तेव्हा सुहाली हळूच ओरडली आऊच आःह आह्ह्ह्ह हा म्म्म्म्म. छान पैकी तिच्या पुच्ची ला ती घुसळून घेत होती. वर खाली करत होती. मधेच मी पण खालून धक्का देऊन तिच्या पुच्ची ला आत पर्यत स्पर्श करत होतो माझ्या लिंगाने.
जेव्हा मी खालून धक्का द्यायचो तेव्हा सुहाली जोरात ओरडायची “आअह्ह्ह आह्ह्ह्ह आह्ह्ह्ह उम्म्म उमाअह्ह्ह आःह ह्ह्हा आई ग आःह हा आआअह्ह्ह ”
सुहाली तिची पुच्ची गोल गोल फिरवून माझ्याकडून झवून घेत होती. जोर जोरात वर खाली करत होती. तिचे स्तन वर खाली होताना मस्त उसळत होते मी मधेच त्यांना दाबत होतो.
त्यानंतर मी सुहाली ला बेड वर झोपवली तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि सरळ तिच्या पुच्ची मध्ये माझा लंड टाकला सुहाली ओरडली, “आई ग्गग्ग आआह्ह्ह्ह्ह झव अजून फाडून टाक माझी पुच्ची आअह्ह्ह्ह स्स्स येस्स झव अजून जोरात आह्ह्ह ” माझ्या प्रत्येक धक्कयाला सुहाली ओरडत होती. त्या वेळेत सुहाली २ वेळा झिरपली होती. तिच्या योनीतून आलेल्या गरम कोमात पाण्याचा स्पर्श माझ्या लवड्याने अनुभवला होता. तिच्या चेहऱ्यावर एक समाधान दिसत होते
आता मी पण माझ पाणी सोडणार होतो पण मला तिचा बोच मारायचा होता, म्हणून तिला घोडी सारखी बनवून मी मागून तिच्या बोच्यात लंड टाकण्याचा प्रयत्न करू लागलो परंतु तिची गांड खूप टाईट येत होती म्हणून तिने स्वत दोन्ही हातानी तिची गांड थोडी फाकावली आणि मी माझा लवडा आत घुसवू लागलो सुहाली जोरात ओरडू लागली. “आई ग्ग्ग नको नको आआआआआआआ स्स्स नको फाटेल माझी गांड नकॊऒ हां स्स्स आअह्ह्ह्ह्ह. ” मी दोन झटके देत पूर्ण लंड बोच्यात भरला. “आई ग आआह्ह्ह्ह्ह सुहाली किंचाळली”
नंतर हळू हळू मी सुहाली च्या बोच्यात आत बाहेर करून झवू लागलो आता सुहाली च्या वेदना कमी झाल्या होत्या. सुहाली पण तिची कंबर मागे सरकवून जास्तीत जास्त आत लंड घुसवून घेत होती. मी पण तिच्या कंबरेला धरून तिचा बोचा माझ्या कडे ओढून जास्तीत जास्त आत माझा लंड घुसवत होतो. सुहाली सुस्कारत होती आह अहह अहह स्स म्म्म्म आह्ह्ह हा. मधेच सुहाली च्या गोर्या गरगरीत नितंबावर चापट मारून मी लाल करत होतो तिचा बोचा. शेवटी माझ वीर्य गाळण्याची वेळ आली. सुहाली म्हटली मला वीर्य प्यायचं आहे. मी लंड बाहेर काढून सुहाली च्या बुब्स वर घासू लागलो 2 स्तनांच्या घळी मध्ये मी माझा लवडा टाकून मी झवू लागलो.
शेवटी माझ्या अंगातून एक विजेसारखी तार आली आणि मी माझ्या वीर्याचा फवारा सुहाली च्या तोंडावर सोडला. सुहाली ने लगेच माझा लंड तोंडात घेऊन चोखु लागली. माझ्या मी माझ्या वीर्याचे थेंब सुहाली च्या तोंडात सोडू लागलो. सुहाली पण आनंदाने ते तोंडात घेत होती. सुहाली माझा लवडा पुन्हा चोखु लागली. ती खूप खुश दिसत होती. चाटून चाटून तिने माझा लवडा साफ करून दिला शेवटी माझ्या गोट्याना हळूच चावली ओठांनी
नंतर दोघांनी छान अंघोळ केली

त्यानंतर सुहाली जसा वेळ मिळेल तशी एकांतात बोलवून घ्यायची. आणि माझ्याकडून झवून घ्यायची. कधी तिच्या घरी कधी माझ्या रूम वर तर कधी हॉटेल मध्ये जिथे चान्स मिळेल तिथे सुहाली मला बोलवायची आणि तिच्या पुच्ची ची खाज माझ्या लवड्याने शांत करून घ्यायची.
एकदा तिने माझ्यासोबत आणखी एका मुला कडून झवून घेतले ग्रुप सेक्स करून पण ती कहाणी मी पुढच्या स्टोरी मध्ये सांगेन. कशी काय वाटली झवाड्या सुहाली ची कथा.
आवडली तर नक्की लाइक करा.
Language – Tamil Sex Stories, Mallu Sex Stories, Kannada sex stories

Click here!

Updated: March 2, 2018 — 7:18 pm

RSS bhai behen ki sex pic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =

Exclusive bhabhi aur aunty chudai kahani everyday-99Hindi sex story © 2016
error: